Shiatsu & Reflexzone Massage
Praktijk Binnen
Hoogvlietlaan 48
3235 BL  Rockanje

06 1919 8896

Klacht en tuchtrecht

Praktijk Binnen is aangesloten bij het TCZ register via de NVST en voldoet
hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te
bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
Praktijk Binnen streeft er naar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen wij ook niets veranderen. Wij staan altijd open voor feedback!
Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).