Shiatsu & Reflexzone Massage
Praktijk Binnen
Hoogvlietlaan 48
3235 BL  Rockanje

06 1919 8896

Klacht en tuchtrecht

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met je te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting orggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging:
https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht/